Kompara Lukančič, M. „Napake študentov Pri Pisanju Poslovnih Pisem V angleškem Jeziku“. Jezikoslovni Zapiski, let. 29, št. 2, december 2023, str. 249–262, doi:10.3986/JZ.29.2.10.