Unuk, D. „Fonetično-fonološki Status Fonema /v/ V Slovenskem Govorjenem knjižnem Jeziku“. Jezikoslovni Zapiski, let. 29, št. 2, december 2023, str. 37–75, doi:10.3986/JZ.29.2.02.