WeissP. „Slovaropisec Martin Ahlin (1948–2020)“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 27, št. 1, maj 2021., str. 243-6, doi:10.3986/JZ.27.1.15.