Makarova TominecI. „Težave Pri Usvajanju Ruskega Besedja in Novi Rusko-Slovenski Slovar Za začetnike“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 27, št. 1, maj 2021., str. 63-86, doi:10.3986/JZ.27.1.04.