MetercM. „Aktualna Raba in Pomenska določljivost 200 Pregovorov in Sorodnih paremioloških Izrazov“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 27, št. 1, maj 2021., str. 45-58, doi:10.3986/JZ.27.1.03.