FilipiG. „Ornitonimi U Habdelićevu Dikcionaru: Divlje (šumske) Ptice“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 27, št. 1, maj 2021., str. 7-26, doi:10.3986/JZ.27.1.01.