[1]
BergmannH., „Primus Lessiak in koroški plebiscit leta 1920: o nekaterih malo znanih biografskih vidikih jezikoslovca“, JZ, let. 26, št. 2, str. 9-19, nov. 2020.