[1]
ISJFR, „Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje“, JZ, let. 26, št. 1, apr. 2020.