[1]
MarkežičT. in Stramljič BreznikI., „Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes“, JZ, let. 26, št. 1, apr. 2020.