[1]
FurlanM., „Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani?“, JZ, let. 26, št. 1, apr. 2020.