[1]
ŠekliM., „Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini“, JZ, let. 26, št. 1, apr. 2020.