[1]
Legan RavnikarA., „Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše“, JZ, let. 25, št. 2, str. 185-191, 1.