[1]
M. Meterc, „Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju“, JZ, let. 25, št. 2, str. 33–45, dec. 2019.