[1]
J. Orešnik, „Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980“, JZ, let. 24, št. 2, dec. 2018.