[1]
R. Szeptyński, „Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego“, JZ, let. 24, št. 2, dec. 2018.