[1]
T. Petek, „Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju“, JZ, let. 24, št. 2, dec. 2018.