[1]
M. Furlan, „Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018“, JZ, let. 24, št. 2, dec. 2018.