[1]
KmecováS., „Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov“, JZ, let. 22, št. 2, jul. 2018.