[1]
TodorovićS., „Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre“, JZ, let. 22, št. 2, jul. 2018.