[1]
TodorovićS., „Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice“, JZ, let. 24, št. 1, jul. 2018.