[1]
HladnikM., „Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih“, JZ, let. 24, št. 1, jul. 2018.