[1]
KulčarM., „Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih“, JZ, let. 24, št. 1, jul. 2018.