[1]
Stramljič BreznikI., „Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa“, JZ, let. 24, št. 1, jul. 2018.