[1]
SiebenreichN., „Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje“, JZ, let. 21, št. 1, jul. 2018.