[1]
TodorovićS., „Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu“, JZ, let. 23, št. 1, jul. 2018.