[1]
BokalL., „Javnozdravstveni terminološki glosar“, JZ, let. 3, št. 1, avg. 2015.