[1]
ŠkoficJ., „Fonološki opis govora Krope (SLA 202)“, JZ, let. 3, št. 1, avg. 2015.