[1]
TorkarS., „Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405)“, JZ, let. 4, št. 1, avg. 2015.