[1]
ŠkoficJ., „Govor celjskega predmestja Gaberje“, JZ, let. 4, št. 1, avg. 2015.