[1]
KeberJ., „Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov“, JZ, let. 8, št. 2, avg. 2015.