[1]
V. Majdič, „Imena vasi in mest v Sloveniji“, JZ, let. 8, št. 2, avg. 2015.