[1]
MajdičV., „Imena vasi in mest v Sloveniji“, JZ, let. 8, št. 2, avg. 2015.