[1]
Šivic‑DularA., „13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)“, JZ, let. 9, št. 2, avg. 2015.