[1]
Šivic‑DularA., „Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov“, JZ, let. 9, št. 2, avg. 2015.