[1]
ŠekliM., „Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini“, JZ, let. 10, št. 2, avg. 2015.