[1]
Čeh StegerJ., „Barve in njihova simbolika v kulturi in jeziku“, JZ, let. 11, št. 2, avg. 2015.