[1]
ŠekliM., „Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini“, JZ, let. 11, št. 2, avg. 2015.