[1]
JazbecH., „Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke“, JZ, let. 12, št. 2, avg. 2015.