[1]
TorkarS., „Toponim Preserje in slovansko‑romansko prepletanje pripon ‑jane in ‑anum“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.