[1]
Петрович ШульгачВ., „*Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda)“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.