[1]
ŠrámekR., „Etimon, poimenovalni motiv in pomen lastnih imen“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.