[1]
ŠkoficJ., „Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.