[1]
Šivic‑DularA., „Psl. *stьgna v slovenskih govorih“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.