[1]
SzcześniakK., „Kagor, eno od skrivnostnih poimenovanj v zagovorih vračev v vzhodnoslovanskih jezikih“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.