[1]
StankovskaL., „Makedonsko‑slovenske toponimične paralele“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.