[1]
Spinozzi MonaiL., „Listanje po Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišču terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja)“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.