[1]
SmoleV. in PetekU., „Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna)“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.