[1]
SkubicM., „Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.