[1]
SelimskiL., „Osebno ime Venceslav in njegove različice v bolgarski antroponimiji“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.