[1]
PuntinM., „Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.